OR9 m/stjerne Galla armdistinksjon, Artilleri, Våpenteknisk korps, Intendantur

kr 399

Galla arm distinksjon, Artilleri, Våpenteknisk korps, Intendantur

Beskrivelse

Galla arm distinksjon, Artilleri, Våpenteknisk korps, Intendantur.
Brodert OR9+ (OR9, Sjef i grad). Selges i PAR
MSO STUDIO AS påtar seg også omsøm/bytte av arm distinksjoner.