OR9 m/stjerne Galla armdistinksjon, Infanteri, KS, HMKG, Forsvarets musikk

kr 399

Galla arm distinksjon, Infanteri, KS, HMKG, Forsvarets musikk

Beskrivelse

Galla arm distinksjon, Infanteri, KS, HMKG, Forsvarets musikk
Brodert OR9+ (OR9, Sjef i grad). Selges i PAR
MSO STUDIO AS påtar seg også omsøm/bytte av arm distinksjoner.